Skolegade 11, Øster Højst, 6240 Løgumkloster, Tlf.: 74 92 84 78
Handleplan 2018


Grønne Spirer handleplan for Øster Højst Børnehus 2018


Det er værdifuldt at:

• Børnene er nysgerrige i naturen, at de oplever og bruger sanserne ude i naturen.

• Børnene oplever glæde ved at være udenfor.

• Børnene bruger kroppen i naturen, og med udgangspunkt i naturen som en motorikbane og tumleplads, kan motorikken styrkes, børnene får stærkere led og større smidighed og en bedre balance. Samtidig bliver børn der kommer ud i naturen mindre syge, får en bedre koncentrationsevne og gennemgår i øvrigt en mere alsidig udvikling og indlæring.

• Børnene har kendskab til og respekt for naturen.

• Børnene har kendskab og får forståelse for årets gang i naturen.

• Vi lader børnene undersøge og finder svar sammen med dem.

• Børnene får kendskab til processen fra jord til bord.

• Og sidst med ikke mindst kan naturen bruges som afsæt for ro og fordybelse. 


Derfor er institutionen indrettet med:

En dejlig legeplads med klatre-muligheder og en bakke. Vi har også plantet nye frugttræer og et kastanjetræ. Der er flere almindelige gynger samt en sansegynge. 

Vi har i institutionen en lang række forskellige cykler, mooncars, løbecykler og små scootere som børnene er vilde med at bruge på legepladsen.

Institutionen har nem adgang til flere forskellige skove.


Derfor gør vi:

• Børnene er ude hver dag.

• I vores årsplan er der indlagt 2 skovuger, 1 i foråret og 1 i efteråret. 

• Vi tager på cykelture/gåture i løbet af foråret/sommeren.

• 2 gange om året har vi naturvejlederen med i skoven.


Derfor vil vi:

Børnehavens Skovuger:

Småbørnsgruppen plus de mindste børnehavebørn tager i skoven i foråret. Vi tager i skoven ved den lokale spejderhytte, som ligger i et dejligt roligt og alsidigt område i udkanten af byen.


Mål: 

• At børnene får kendskab til skoven.

• At udfordre børnenes motorik i naturen. Gå og kravle på ujævnt terræn, klatre i træer m.m.

• Undersøge hvad der sker i skoven lige nu. Hvad kan vi finde?

• Spise madpakker i skoven og lære omkring hvordan man behandler naturen med f.eks. at rydde pænt op efter sig og ikke efterlade affald i naturen.

Resten af børnehavegruppen tager også i skoven i foråret, dog i en anden uge end de små. De tager også i skoven ved spejderhytten.


Mål:  

• At børnene går på opdagelse i skoven, både individuelt og i fællesskabet.

• At børnene bruger deres motorik i det ujævne terræn og udfordres.

• At børnene udvikler eller finder nye legerelationer.

• At børnene får mange førstehåndsoplevelser (sanseoplevelser).

• At lære om, hvordan man opfører sig i naturen


Hver stue planlægger selv aktiviteter, der er tilpasset de forskellige aldersgrupper, til skoven.

Op til skovugen og i skoven synger vi alle ”Skovsangen,” hvilket er blevet en fast tradition for huset.

Vi har skovuger igen til efteråret.


Børnehavens natur-dage.

I sommermånederne har vi byttet vores ugentlige gymnastikdag i hallen ud med en ugentlig ”ud i naturen dag”. Dagene planlægges stuevis og vil indeholde forskellige naturaktiviteter tilpasset de forskellige aldersgrupper. Målet med disse naturdage er at gå i dybden med naturen og at børnene får større kendskab til naturen.


Kursus.

I Maj måned tager husets pædagogiske assistent på kursus ”Ro og nærvær – net og smådyr på Rømø”, samt en medarbejder på ”Ro og fordybelse i naturen” i efteråret.


Nyt tiltag.

Derudover har vi i år valgt at vores Bedsteforældre-dag, som vi afholder her lige inden påske, vil tage afsæt i aktiviteter på vores dejlige legeplads… en form for påske-olympiade, hvor både børn og voksne skal være aktive udendørs. 

I løbet af året vil vi afholde flere ”cykeldage”, hvor børnene kan medbringe deres egne cykler, og hvor vi så øver os i at cykle så børnene bliver mere sikre når vi andre gange skal færdes i trafikken. Dette gør også at vi nemmere kan komme længere væk fra huset og besøge andre skove, marker og lignende steder i nærmiljøet.


Samarbejde med folk udefra:

I uge 36 arbejder hele byen sammen omkring en aktiv uge. Skolen, børnehuset, private dagplejer, den tyske skole og børnehave, foreninger, beboere fra byen planlægger sammen aktiviteter som cykelture, gåture og andre udendørs aktiviteter. 

Vi gør gerne brug af naturvejledere, både i vores skovuger men også på vores endagstur til Vadehavet. Det er så inspirerende for både børn og voksne når de deler ud af deres mange spændende erfaringer og viden.


Vi vil gerne se følgende resultater:

Børnene skal ha kendskab til naturens mangfoldigheder og føle sig trygge i naturen, blandt tissemyrer og andet småkravl. Vi ønsker at se de føler en glæde ved at være i naturen og via den glæde får udforsket og ikke mindst udviklet dem selv, deres kroppe og deres relationer med hinanden.